Regler

Turneringsregler for uafgjort

Kvalifikation
Den højest placerede atlet vil være atleten der scorer den højeste sidste serie. Hvis der stadig er uafgjort, vil den højest placerede atlet være atleten med den højeste anden sidste serie osv.

Turbo
I tilfælde af uafgjort er den højest placerede spiller den spiller med den højeste position efter kvalifikationen.

Finale Trin 1-3
Uafgjort med indflydelse på, hvem der kvalificerer sig til det næste finale trin, vil blive brudt ved at spille en 9. og 10. rude.  Gentages indtil uafgjort er brudt. I alle andre uafgjortsituationer i trin 1-3 følges procedure svarende til proceduren for kvalifikationen.

Finale Trin 4
Uafgjort med indflydelse på, hvem der kvalificerer sig fra runde 1, 2 eller 3, eller vinder af finalen, vil blive brudt ved at spille et slag på en fuld kegle-opstilling.  Gentages indtil uafgjort er brudt.

Banetildeling og baneflytninger

Banetildeling: Fordelingen sker ved lodtrækning

Antal spillere per banesæt: Højest fire

Baneflytning: Efter hver serie

Baneflytningsmetode: Spillere på venstre bane flytter til venstre, spillere på højre bane flytter til højre

Antal baner der flyttes: 2 baner i mindre starter og 4 baner i større starter

Tilmeldingsregler

Tilmeldingsrestriktioner før turneringsstart
Der kan højest ske tilmelding til 4 starter før turneringen starter, og højest 2 af starterne kan være til fredag eller lørdag.

Tilmeldingsrestriktioner under turneringen
En spiller må højest være tilmeldt 3 starter der ikke er afviklet

Totalt antal starter der må deltages i: Ubegrænset

Framelding: Muligt

Administration af tilmelding: Startlister med prioritering (1-NN)

Tilmeldingsrækkefølge: Tilmeldinger noteres i den rækkefølge de indløber

Ved tilmelding:
Tilmeldingen får et prioritetsnummer der er én højere end den seneste tilmelding

Ved framelding:
Alle prioritetsnumre der er højere end den tilmelding der frameldes reduceres med én


Copyright © 2011 - Odense International