Regler

Turneringsregler for uafgjort

Qualification
The highest positioned athlete will be the athlete scoring the highest last game. If a tie still exists, the highest positioned athlete will be the athlete with the highest second last game etc.

Desperado
A tie influencing who will qualify for the first final step will be broken by playing a 9th and 10th frame roll off, repeated until the tie is broken.

Turbo 
In case of tie, the highest positioned player will be the player with the highest position after the qualification.

Final Step 1-2
Ties influencing who will qualify for the next final step will be broken by playing a 9th and 10th frame roll off, repeated until the tie is broken. In all other tie situations in step 1-2, a procedure similar to the procedure for the qualification will be followed.

Final step 3-6 (matches)
In case of a tie, a one ball roll off on a full set of pins will be played, repeated until the tie is broken. Roll off shots will be played on the pair of lanes, where the match was played.

Final step 3-4 (lucky losers competition)
In case of one or more ties influencing qualification to the next step, a one ball roll off on a full set of pins will be played, repeated until the tie is broken. Roll off shots will be played on a pair of lanes selected by the tournament management.

Banetildeling og baneflytninger

Banetildeling: Fordelingen sker ved lodtrækning

Antal spillere per banesæt: Højest fire

Baneflytning: Efter hver serie

Baneflytningsmetode: Spillere på venstre bane flytter til venstre, spillere på højre bane flytter til højre

Antal baner der flyttes: 2 baner i mindre starter og 4 baner i større starter

Tilmeldingsregler

Tilmeldingsrestriktioner før turneringsstart

Der kan højest ske tilmelding til 3 starter før turneringen starter, og højest 2 af starterne kan være til fredag eller lørdag.

Tilmeldingsrestriktioner under turneringen

En spiller må højest være tilmeldt 3 starter der ikke er afviklet

Totalt antal starter der må deltages i: Ubegrænset

Framelding: Muligt

Administration af tilmelding: Startlister med prioritering (1-NN)

Tilmeldingsrækkefølge: Tilmeldinger noteres i den rækkefølge de indløber

Ved tilmelding:

Tilmeldingen får et prioritetsnummer der er én højere end den seneste tilmelding

Ved framelding:

Alle prioritetsnumre der er højere end den tilmelding der frameldes reduceres med én


Copyright © 2011 - Odense International